Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Podmiotów Gospodarczych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 12 Wydział Gospodarczy pod KRS nr 0000062594, NIP 525-000-10-90, REGON 011836796 działająca na podstawie odpowiedniego aktu prawnego jakim jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu wydającego identyfikatory (Emitent) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową http://www.idissuer.pl.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe w systemie ID ISSUER przetwarzane są w celu wykonania i realizacji zawartych umów, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, windykacji należności oraz innych praw i obowiązków umownych wynikających z przepisów europejskich dotyczących znakowania wszystkich wyrobów tytoniowych unikalnym identyfikatorem, umożliwiających rejestrację ich obrotu na terenie całej Unii oraz innych obowiązujących przepisów prawa zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie. PWPW S.A. jako Emitent ID Issuer szanuje prawo do prywatności oraz dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz dane osobowe podane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieupoważnionych.

Chcemy, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane są przetwarzane i jak może chronić swoją prywatność.

W tym celu Użytkownik powinien zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności zawierającym niezbędne informacje o zamierzonych operacjach przetwarzania, wyjaśniającym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe osób, których dane dotyczą, w związku z wydawaniem i rejestracją kodów identyfikacyjnych podmiotów gospodarczych, zakładów i maszyn, rejestrowaniem i przekazywaniem informacji o przemieszczeniach wyrobów oraz rejestrowaniem i przekazywaniem informacji o transakcjach w systemie identyfikowalności wyrobów tytoniowych. Oświadczenie , o którym mowa powyżej znajduje się na stronie: Oświadczenie Komisji EU

Zbierane dane przesyłane są na dwa sposoby: są to informacje podane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym i logowaniu do konta oraz podczas korzystania z serwisu wyłącznie w celu administrowania serwisem. Serwery automatycznie zapisują dane takie jak żądanie strony użytkownika, data i godzina żądania, adres IP i tak zwane pliki cookie.

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu i zawierają datę oraz godzinę połączenia z Serwisem. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na personalną identyfikację Użytkownika.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową odwiedzaną przez użytkownika na jego urządzenie (komputer, smartfon itp.).

Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli te ustawienia nie zostaną zmienione, użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie. W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na przechowywanie plików cookie na komputerze lub smartfonie użytkownika. Użytkownik może również zarządzać plikami cookies, w tym je blokować. Wystarczy wybrać opcję odrzucania plików cookie w przeglądarce. Ważne jest, aby pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać poprawnie.

Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasają po zamknięciu sesji) – wykorzystywane podczas logowania użytkownika do serwisu.

Dodatkowo strona internetowa Systemu zbiera anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak: liczba unikalnych odwiedzin/odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Dane są zbierane za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Obecnie używany jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie dostarcza danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Google Analytics.

PWPW S.A. dokłada wszelkich starań, aby chronić usługę ID ISSUER przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje jej sposoby gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji. Stosowane są zapory ogniowe, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostęp do danych mają tylko ci pracownicy oraz podmioty, które muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Strona internetowa http://www.idissuer.pl zawiera linki do innych stron internetowych.

PWPW S.A. nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności na tych stronach. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej http://www.idissuer.pl.

PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie

This ID ISSUER site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.